تبلیغات
نمونه سوالات تیزهوشان هفتم - نجاسات خون 1
خون نجس است، ولی در چند مورد پاک می‌باشد:

1- خون داخل بدن تا وقتی خارج نشده پاک است، مثلاً اگر داخل دهان خونی شود، همین‌قدر که با آب دهان مخلوط شود و از بین رود کافی است و لازم نیست داخل دهان را آب بکشیم به شرط این‌که غذا داخل دهان نباشد.

2- خون حیواناتی که خون جهنده ندارند، مثلاً خون ماهی پاک است.

3- خون حشرات، پس اگر خون حشرات در بدن و لباس باشد برای نماز اشکال ندارد.

4- خون داخل تخم‌مرغ. البته این مورد محل اختلاف فتواست، ولی به‌نظر بعضی فقها خون داخل تخم‌مرغ پاک است.

5- خونی که پس‌از ذبح حیوان در داخل بدنش می‌ماند، مثلاً وقتی گوسفند را ذبح می‌کنیم خونی که خارج می‌شود نجس است، ولی خون‌هایی که در رگ‌ها و غیررگ‌ها می‌ماند پاک است.

تذکر: خوردن خون حرام است، گرچهA پاک باشد.

سؤال: آیا خون کمتر از بند انگشت پاک است؟

جواب: به غیر از موارد فوق، خون نجس است و فرقی بین مقدار آن نیست البته خون کمتر از بند انگشت به شرط این‌که از خون‌های متعارف باشد، برای نماز اشکال ندارد، ولی نجس است.

  • تنهای تنها
  • میله
  • پرشین بلاگ
  • سیادت
  • 
    بی کلام

    پیامک