تبلیغات
نمونه سوالات تیزهوشان هفتم - نجاسات

نجاسـات

نجاسـات
نجاسات ده چیز است:

1 ـ بول 2 ـ غائط 3 ـ مَنى 4 ـ مردار 5 ـ خون 6 و 7: سگ و خوك 8 ـ كافر 9 ـ شراب 10 ـ فقّاع
و مسائل مربوط به عرق جنب از حرام و عرق شترنجاستخوار نیز در ادامه همین مسائل خواهد آمد.


بول و غائط
{88} بول و غائط انسان و هرحیوان حرام‌‌گوشتى كه خون جهنده دارد (‌‌یعنى اگر رگ آن را ببرند‌‌، خون از آن جستن مى‌‌كند‌‌) نجس است‌‌. و بنا بر احتیاط از بول و غائط حیوان حرام‌‌گوشتى كه خون جهنده ندارد در صورتى كه عُسر و حرج لازم نمى‌‌آید اجتناب نمایند‌‌. ولى فضله حیوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است‌‌.
{89} فضله پرندگان حرام‌‌گوشت نجس است و فضله خفاش بنا بر احتیاط نجس است.
{90} بول و غائط حیوان نجاستخوار كه عادت به خوردنِ فقط نجاست انسان بدون اختلاط به چیز دیگرى‌‌، پیدا كرده‌‌، تا زمانى كه استبراء نشده است نجس است‌‌. و نیز حیوانى كه انسان آن را وَطْى كرده‌‌، یعنى با آن نزدیكى نموده‌‌، و گوسفندى كه گوشت آن از خوردن شیر خوك روئیده شده است، ممكن است ملحق به نجاستخوار باشد.

 

مَنى
{91} منى حیوانى كه خون جهنده دارد نجس است.

 

مُردار
{92} مردار حیوانى كه خون جهنده دارد، نجس است، چه خودش مرده باشد، یا به غیر دستورى كه در شرع معین شده آن را كشته باشند. و ماهى چون خون جهنده ندارد، اگر چه در آب بمیرد پاك است.
{93} چیزهایى از مردار مثل پشم، مو، كرك، استخوان و دندان كه روح ندارند، پاك مى‌‌باشند.
{94} اگر از بدن انسان یا حیوانى كه خون جهنده دارد، در حالى كه زنده است گوشت یا چیز دیگرى را كه روح دارد جدا كنند، نجس است.
{95} پوست‌‌هاى مختصر لب و جاهاى دیگر بدن كه موقع افتادنشان رسیده اگر چه آنها را بكَنند پاك است‌‌، ولى بنا بر احتیاط واجب باید از پوستى كه موقع افتادنش نرسیده و آن را كنده‌‌اند اجتناب نمایند‌‌.
{96} تخم مرغى كه از شكم مرغ مرده بیرون مى‌‌آید‌‌، پاك است و بنا بر احتیاط باید پوست روى آن سفت شده باشد ولى ظاهر آن را باید آب كشید‌‌.
{97} اگر برّه و بزغاله پیش از آن كه علف خوار شوند بمیرند، پنیر مایه‌‌اى كه در شیردان آنها مى‌‌باشد پاك است، ولى ظاهر آن را باید آب كشید.
{98} دواجات مایع‌‌، عطر‌‌، روغن‌‌، واكس و صابونى كه از كشورهاى غیراسلامى مى‌‌آورند، اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد پاك است‌‌.
{99} گوشت و پیه و چرمى كه در بازار مسلمانان فروخته مى‌‌شود پاك است و همچنین است اگر یكى از اینها در دست مسلمان باشد. ولى اگر بدانند آن مسلمان از كافر گرفته و رسیدگى نكرده كه از حیوانى است كه به دستور شرع كشته شده یا نه، نجس مى‌‌باشد.

 

خـون
{100} خون انسان و هرحیوانى كه خون جهنده دارد ـ یعنى حیوانى كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى‌‌كند ـ نجس است، پس خون حیوانى كه مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارد، پاك مى‌‌باشد.
{101} اگر حیوان حلال گوشت را به دستورى كه در شرع معین شده بكشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید‌‌، خونى كه در بدنش مى‌‌ماند پاك است‌‌؛ ولى اگر به علت نفس كشیدن یا به واسطه این كه سر حیوان در جاى بلندى بوده خون به بدن حیوان برگردد‌‌، آن خون نجس است و همچنین چیزى كه با آن خون ملاقات كند آن هم نجس است‌‌.
{102} از خونى كه در تخم مرغ مى‌‌باشد بنا بر احتیاط باید اجتناب كرد‌‌، ولى اگر خون در زرده باشد سفیده پاك است و اگر در سفیده باشد زرده پاك است‌‌.
{103} خونى كه هنگام دوشیدن شیر دیده مى‌‌شود نجس است و شیر را نجس مى‌‌كند.
{104}خونى كه از لاى دندان‌‌ها مى‌‌آید، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود پاك است.
{105} خونى كه به واسطه كوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست مى‌‌میرد، اگر طورى شود كه دیگر به آن خون نگویند پاك است، و اگر به آن خون بگویند نجس است‌‌. و در صورتى كه ناخن یا پوست سوراخ شود‌‌، اگر مشقت ندارد باید براى وضو و غسل‌‌، خون را بیرون آورند و اگرمشقت دارد باید اطراف آن را به طورى كه نجاست زیاد نشود بشویند و پارچه یا چیزى مثل پارچه بر آن بگذارند و رویش دست تر بكشند همان طورى كه وضو یا غسل جبیره‌‌اى مى‌‌نمایند.
{106} اگر انسان نداند كه زیر پوست خون مرده یا گوشت به واسطه كوبیده شدن به آن حالت در آمده، پاك است.
{107} اگر موقع جوشیدن غذا ذره‌‌اى خون در آن بیفتد، تمام غذا و ظرف آن نجس مى‌‌شود‌‌؛ و جوشیدن و حرارت و آتش‌‌، پاك كننده آن نیست‌‌.
{108} زردابه‌‌اى كه درحال بهبودى زخم در اطراف آن پیدا مى‌‌شود، اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است و به آن خون زرد نیز نگویند، پاك است. اما اگر قبلا مى‌‌دانستیم خون بوده ولى حالا شك در خون بودن آن داشته باشیم، نجس است.

 

سگ و خوك
{109}سگ و خوكى كه درخشكى زندگى مى‌‌كنند‌‌، همه اجزاء‌‌، حتى مو‌‌، استخوان‌‌، پنجه‌‌، ناخن و رطوبت آنها‌‌، نجس است‌‌؛ ولى سگ و خوك دریایى پاك است‌‌.

 

كافر
{110}كسى كه منكر خدا یا براى خدا شریك قائل است یا پیامبرى حضرت خاتم الانبیاء محمّد بن عبداللّه‌‌(صلى الله علیه وآله وسلم) را قبول ندارد و همین طور كسى كه ایمان به خدا و پیامبر‌‌(صلى الله علیه وآله وسلم) نداشته باشد، كافر و نجس مى‌‌باشد‌‌. همچنین كسى كه یكى از ضروریّات دین اسلام مثل نماز یا روزه را با علم به اینكه ضرورى دین است انكار نماید‌‌، نجس مى‌‌باشد‌‌. و اگر از روى تقصیر نداند و انكار نماید‌‌، احتیاطاً باید از او اجتناب كرد‌‌.
{111}تمام بدن كافر، حتى مو، ناخن و رطوبتهاى او نجس است.
{112}اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نابالغ‌‌، كافر باشند‌‌، آن بچه هم نجس است‌‌؛ و اگر یكى از اینها مسلمان باشد بچه نیز پاك است.
{113}كسى كه معلوم نیست مسلمان است یا نه، پاك مى‌‌باشد ولى احكام دیگر مسلمانان را ندارد، مثلا نمى‌‌تواند زن مسلمان بگیرد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود.
{114}اگر كسى (‌‌اعم از مسلمان و غیرمسلمان‌‌) به یكى از دوازده امام‌‌(علیهم السلام)دشنام دهد، یا با آنان دشمنى نماید، نجس است.

 

شراب
{115}شراب و هرچیزى كه زیادِ آن انسان را مست مى‌‌كند‌‌، چنانچه به خودى خود مایع باشد‌‌، نجس و خوردن آن حرام است‌‌، اگر چه كم باشد یا مست كنندگى آن خفیف باشد‌‌؛ ولى اگر مثل بنگ و حشیش مایع نباشد‌‌، اگر چه چیزى در آن بریزند كه مایع شود پاك است‌‌.
{116}اشیائی كه الكل دارند،الكل صنعتی، تزریقاتی و عطرهایی كه احیاناً الكل دارند، پاك اند‌‌.
{117}اگر انگور و آب انگور به واسطه پختن یا غیر آن‌‌، جوش بیاید‌‌، بنا بر اقوى و احوط نجس و خوردنش حرام است و باید از آن اجتناب نمود‌‌.
{118}خرما، مویز، كشمش و آب آنها اگر خود بخود یا با پختن جوش بیایند، پاك است و خوردن آنها جایز می باشد.

فُقّاع
{119} فُقّاع كه غالباً از جو گرفته مى‌‌شود و به آن آبجو مى‌‌گویند نجس و خوردن آن حرام است، ولى آبى كه به دستور طبیب از جو مى‌‌گیرند و به آن ماءالشعیر مى‌‌گویند پاك مى‌‌باشد.


عرق جنب از حرام
{120} عرق جنب از حرام نجس نیست ولى بنا بر اظهر و احوط با بدن یا لباسى كه به آن آلوده شده تا خشك نشده است نماز نخوانند.
{121} اگر در زمانى كه نزدیكى با زن حرام است (‌‌مثلا در روزه ماه رمضان یا در حال حیض‌‌) با زن خود نزدیكى كند‌‌، در صورتى كه عرق او خشك نشده و اگر وظیفه‌‌اش تیمم باشد تیمم نكرده‌‌، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق خود‌‌، در حال نماز‌‌، اجتناب نماید‌‌. و اگر تیمم كرده‌‌، بنا بر اظهر اجتناب از عرقى كه بعد از تیمم فوق حاصل شده‌‌، حتى اگر خشك نشده باشد‌‌، لازم نیست‌‌.
{122} اگر جنب از حرام‌‌، بدون عذر به جاى غسل تیمم نماید و بعد
از تیمم عرق كند‌‌، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق خود در حال نماز
اجتناب نماید.
{123} اگر كسى از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزدیكى كند باید از عرق خود اجتناب كند‌‌؛ و اگر اول با حلال نزدیكى كند و سپس از حرام جنب شود‌‌، مى‌‌تواند با آن نماز بخواند.

 

عرق شتر نجاستخوار
{124} عرق شتر نجاستخوار بنا بر اظهر پاك است اگر چه احتیاط مستحب در اجتناب است؛ ولى اگر حیوانات دیگر نجاستخوار شوند، اجتناب از عرق آنها لازم نیست.

« راه ثابت شدن نجاست »
{125} نجاست هرچیز از سه راه ثابت مى‌‌شود‌‌:
1 ـ آنكه خود انسان یقین یا ظن اطمینان‌‌آور پیدا كند كه چیزى نجس است، و گرنه لازم نیست از آن اجتناب نماید. بنا بر این در قهوه‌‌خانه و مهمانخانه‌‌هایى كه مردمان بى‌‌مبالات و كسانى كه پاكى و نجسى را مراعات نمى‌‌كنند در آنها غذا مى‌‌خورند، اگر انسان یقین نداشته باشد غذایى را كه براى او آورده‌‌اند نجس است، غذا خوردن اشكال ندارد.
2 ـ كسى كه چیزى در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است و از گفته او اطمینان حاصل گردد، مثلاً همسر یا خدمتكار بگوید ظرف یا چیز دیگرى كه در اختیار اوست نجس مى‌‌باشد.
3 ـ آن كه دو مرد عادل بگویند چیزى نجس است، و همچنین اگر یك نفر عادل هم بگوید چیزى نجس است بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب كرد.
{126} اگر به واسطه ندانستن مسأله‌‌، نجس بودن و پاك بودن چیزى را نداند مثلا نداند عرق جنب از حرام پاك است یا نه‌‌، باید مسأله را بپرسد یا احتیاط نماید‌‌. ولى اگر با اینكه مسأله را مى‌‌داند‌‌، در چیزى شك كند كه پاك است یا نه مثلا شك كند كه آن چیز خون است یا نه یا نداند كه خون پشه است یا خون انسان‌‌، پاك مى‌‌باشد‌‌.

  • تنهای تنها
  • میله
  • پرشین بلاگ
  • سیادت
  • 
    بی کلام

    پیامک